SẢN PHẨM

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

HẠT HẠNH NHÂN ÚC ĐÃ TÁCH VỎ 100g (chưa rang)

HẠT HẠNH NHÂN xuất xứ: Australia UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - TRÁCH NHIỆM CAM KẾT NHẬN LẠI HÀNG NẾU SẢN PHẨM KHÔNG VỪA Ý --------- Hạt tròn, chắc, đều ..

35.000 VNĐ

HẠT HẠNH NHÂN ÚC ĐÃ TÁCH VỎ 100g (đã rang)

HẠT HẠNH NHÂN xuất xứ: Australia UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - TRÁCH NHIỆM CAM KẾT NHẬN LẠI HÀNG NẾU SẢN PHẨM KHÔNG VỪA Ý --------- Hạt tròn, chắc, đều ..

37.000 VNĐ

HẠT HẠNH NHÂN ĐÃ TÁCH VỎ 500G (chưa rang)

HẠT HẠNH NHÂN xuất xứ: Australia UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - TRÁCH NHIỆM CAM KẾT NHẬN LẠI HÀNG NẾU SẢN PHẨM KHÔNG VỪA Ý --------- Hạt tròn, chắc, đều ..

170.000 VNĐ

HẠT HẠNH NHÂN ĐÃ TÁCH VỎ 500G (đã rang)

HẠT HẠNH NHÂN xuất xứ: Australia UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - TRÁCH NHIỆM CAM KẾT NHẬN LẠI HÀNG NẾU SẢN PHẨM KHÔNG VỪA Ý --------- Hạt tròn, chắc, đều ..

180.000 VNĐ

Hạnh Nhân Lát 100g (chưa rang)

Xuất xứ: Australia Dùng làm bánh, chè khúc bạch,.. Hạnh nhân có rất nhiều công dụng tuyệt vời -------------------------------------------------..

30.000 VNĐ

Hạnh Nhân Lát 100g (đã rang)

Xuất xứ: Australia Dùng làm bánh, chè khúc bạch,.. Hạnh nhân có rất nhiều công dụng tuyệt vời -------------------------------------------------..

35.000 VNĐ

Hạnh Nhân Lát 500g (chưa rang)

Xuất xứ: Australia Dùng làm bánh, chè khúc bạch,.. Hạnh nhân có rất nhiều công dụng tuyệt vời -------------------------------------------------..

150.000 VNĐ

Hạnh Nhân Lát 500g (đã rang)

Xuất xứ: Australia Dùng làm bánh, chè khúc bạch,.. Hạnh nhân có rất nhiều công dụng tuyệt vời -------------------------------------------------..

175.000 VNĐ

Hạnh Nhân Lát 1kg (chưa rang)

Xuất xứ: Australia Dùng làm bánh, chè khúc bạch,.. Hạnh nhân có rất nhiều công dụng tuyệt vời -------------------------------------------------..

280.000 VNĐ

Hạnh Nhân Lát 1kg (đã rang)

Xuất xứ: Australia Dùng làm bánh, chè khúc bạch,.. Hạnh nhân có rất nhiều công dụng tuyệt vời -------------------------------------------------..

320.000 VNĐ

HẠNH NHÂN TÁCH VỎ LỤA 100g (làm sữa hạt)

Hạt hạnh nhân tách vỏ lụa Xuất xứ: Úc THÍCH HỢP LÀM SỮA HẠT ..

35.000 VNĐ